vineri, 16 august 2013

Împreună lucrând cu Sfântul Ioan Maximovici

Dragii mei, dacă vreodată v-ați simțit singuri și „orfani de dragostea celor apropiați”, închipuiți-vă cu cât mai mult simte aceasta un copil fără părinți, părinții fiind primii oameni din viața noastră care ne sădesc în suflet simțirea dragostei și a ocrotirii. Mereu au fost destui copii care duc lipsă nu numai a dragostei părintești, cât și a unui adăpost sau a unei mese calde. Pentru aceștia creștinii au dăruit adesea din puținul lor pentru a le ușura suferința. Unul dintre aceia care au avut o dragoste și o grijă deosebită pentru copilașii orfani a fost Sfântul Ioan Maximovici (1896-1966), Ierarh de Shanghai și San Francisco, prăznuit la 2 iulie, moaștele sale întregi aflându-se în Catedrala Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” din orașul San Francisco, America. Atât în Shanghai (China), cât și în San Francisco, Sfântul Ioan Maximovici a mângâiat aceste suflete nevinovate, luându-le sub oblăduirea dragostei sale părintești, oferindu-le un cămin (Orfelinatul Sfântului Tihon din Zadonsk), hrană și o educație creștină. Dacă binevoiți să lucrați împreună cu Sfântul Ioan Maximovici, o puteți face oricând participând cu o donație, după puterea fiecăruia, la datele din fluturașul atașat acestui mail. Nu vom ști niciodată dacă nu cumva vom mângâia și noi un sfânt orfan precum a fost Sfântul Ioan-Iacob Hozevitul (de la Neamț/ Românul). Victoria, în Domnul.

duminică, 11 august 2013

,,Creștinismul nu este un analgezic ci este singura viziune adevărată despre realitate..." (interviu realizat de Georgiana Tofoleanu)

Vă mărturisesc că prima ,,întâlnire" cu dumneavoastră a avut loc în momentul citirii volumului coordonat de Danion Vasile: ,,Sfântul Nectarie. Minuni în România". Ştiu că v-aţi ocupat de îngrijirea acestei ediţii şi v-aţi propus ca pe viitor să tipăriţi un volum care să cuprindă minuni săvârşite şi de alţi sfinţi. Consideraţi că prin mărturiile publicate, după descoperirea acestora oamenii se vor raporta într-un alt mod la Dumnezeu? Cât de important este să mărturisim şi altora ajutorul primit? - Cei mai mulți oameni se întâlnesc cu Dumnezeu într-un moment de criză. Criza poate avea mai multe nume: o boală, o despărțire, pierderea stabilității existenței prin pierderea locului de muncă. Eșecul prilejuiește întâlnirea cu Dumnezeu. Mărturiile pe care le-am adunat, cele mai multe în colaborare cu prietenul meu Danion Vasile (singurul om care m-a ajutat să gândesc, să vorbesc și să scriu pentru Dumnezeu), sunt în esență o poveste scrisă sau spusă de oameni al căror eșafodaj existențial s-a prăbușit la un moment dat. Oameni care au pierdut într-un mod propriu lumea, dar pierzând cele ale lumii l-au (re)găsit pe Dumnezeu. Mulți dintre cei care au trăit o formă de metanoia au simțit nevoia să mărturisească în scris cum Dumnezeu le-a întins în ultima clipă mâna, când căderea în prăpastie era iminentă. La asta i-a împins propria conștiință sau au fost sfătuiți de sfinții care au mijlocit pentru ei: Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Ilie Lăcătușu, Sfântul Ioan Rusul, ca să dau câteva exemple. De regulă, se folosesc de mărturii oamenii care trec prin încercări similare și care, în acest fel, află că în ciuda aparențelor Bunul Dumnezeu nu i-a abandonat, din contră, acum El este și mai aproape de ei și abia așteaptă să le vină în ajutor, de cele mai multe ori prin prietenii Săi devotați, sfinții. Omul aflat în necaz descoperă că există și o „specializare” a sfinților. Dacă pierde ceva sau îi este furat un bun aleargă la moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina. Dacă află că este suspect de cancer, se duce la Mănăstirea Radu-Vodă și se închină moaștelor Sfântului Nectarie. Dacă suferă diverse perturbații pe care i le provoacă vrăjmașul- Nefârtatul, nefratele, cum îl numeau atât de sugestiv străbunii noștri -, își pleacă genunchii în fața Sfântului Ciprian sau se închină la crucea care a stat 10 ani pe pieptul unui mare izbăvitor de demoni, Sfântul Gherasim Kefalonitul. Dacă nu reușește să își întemeieze o familie, îi cere ajutor Sfântului Simon Zilotul, ale cărui moaște se găsesc într-o biserică smerită din zona Chibrit. Cel care a trăit o minune este pândit de pericolul de a recădea într-un indiferentism față de Dumnezeu, o nesimțire, dacă vreți. Uităm că Dumnezeu ne-a scos din hăul nostru existențial, uităm că am văzut mir izvorând din moaște sau din sfintele icoane. Redevenim căldicei, nici prea prea, nici foarte foarte. Mai există un pericol: să ne profilăm numai pe cititul cărților în care sunt descrise minuni, uitând de dimensiunile de neînchipuit, colosale ale Întrupării. Riscăm să ne raportăm utilitarist și la Dumnezeu și la „oferta” Bisericii lui. Mă duc la biserică pentru a-mi fi mie bine, să fiu sănătos, să îmi meargă țais afacerile, să fiu protejat de suferință. Creștinismul nu este un analgezic ci este singura viziune adevărată despre realitate, o viziune în care suferința continuă să fie prezentă dar devine suportabilă pentru că numai prin Hristos ea capătă un sens. Prin urmare, bine ar fi să mergem la biserică și pentru că aici și numai aici rămânem conectați la realitate, numai aici avem criterii clare, obiective de separare, de discriminare a binelui de rău, a iluziei de realitate. Nu utilitatea ar trebui să constituie mobilul nostru interior, ci adevărul. Cred că este important să mărturisim ajutorul primit de la Dumnezeu pentru că în felul acesta luptăm împotriva evidențelor, care variază în viața noastră, mai ales în ultimul timp, de la cenușiu la negru. Nu e dracul atât de negru. Nu mor caii când vor câinii. Iar dacă e să cădem, vorba unui optimist incorigibil, Nicolae Steinhardt, măcar să cădem în zori. Aţi scris de-a lungul timpului diverse cărţi şi articole etnologico-literare. De asemenea, administraţi şi două bloguri. Ce presupune în esenţă darul de a scrie? - Darul de a scrie este o formă de expresie a nevoii de a împărtăși cu semenii tăi ceva care ție îți este drag, te reprezintă. Este un fel de a fi împreună cu celălalt. Nimic mai mult. Îmi repugnă dimesiunea socială a scriitorului, care naște inevitabil idolatria. Scriitorul este văzut ca un electus, un ales din marea masă a oamenilor anonimi. Se urcă pe un soclu. Apar unii care lucrează din răsputeri ca soclul să fie cât mai înalt, cât mai trainic, cât mai nemuritor. Imaginea aceasta este una renascentistă, simptomatică pentru o cultură care pierduse legătura, contactul cu Dumnezeu. Darul de a scrie presupune darul de a suferi. Suferi pentru că ceilalți nu te înțeleg, suferi pentru că lumea creată de om sau administrată de el e întocmită prost. Suferi pentru că suferi. Pentru mine cel mai mare scriitor a fost, este și va fi Feodor Pavlovici Dostoievski. Dar a fost un scriitor inegalabil pentru că toată viața lui a fost o imensă suferință. ,,Căci ce voieşte mintea, aceea tâlcuieşte cuvântul..." spunea Sfântul Antonie cel Mare. Ce îmi puteţi spune despre puterea incalculabilă pe care o deţine cuvântul? Ce sunt cuvintele de fapt? - Cuvintele, că ne place nouă sau nu, sunt într-o legătură veșnică, indelebilă, cu Cuvântul. Cuvântul are rădăcini metafizice, cum spunea Cuviosul Sofronie Saharov. În istorie marile revoluții au avut ca resort idei formulate inevitabil în cuvinte. Noi, creștinii, cunoaștem practic, empiric, puterea cuvântului prin rostirea Rugăciunii lui Iisus: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!" De cele mai multe ori, în România, unii tineri sunt atraşi mai mult de o cultură cu totul anti-intelectuală. Articolele defectuoase din presa dezirabilă sunt răspândite pretutindeni. Din ce cauză se naşte în inima unui tânăr, această dorinţă de a citi bârfele dintr-un ziar sau dintr-o revistă, şi mai puţin de a descoperi conţinutul unei noi cărţi? - Ar fi prea simplu să răpund așa: cititul unei cărți necesită timp și efort. Dar de ce nu mai avem timp? Pentru că niște oameni au grijă să intensifice, la maxim dacă s-o putea, ritmul de desfășurare a timpului social. Copiii sunt obligați să nu își mai trăiască anii copilăriei. La grădiniță învață ceea ce am învățat noi și părinții noștri la școală: să scrie, să citească, să socotească. Să învețe orice numai să nu mai aibă timp pentru ei și pentru lumea lor. S-a terminat cu adevărul surprins de Blaga în versul: „Copilul râde: Înțelepciunea și iubirea mea e jocul.” Timpul social se comprimă, iar noi plătim din plin costurile. Pentru unii, haideți să îi numim Oamenii Care Ocupă Pozițiile Cheie, criza financiară e bună pentru că majoritatea oamenilor nu vor mai avea mijloace să își satisfacă nevoile superioare: să își cumpere o carte, să plătească intrarea la un film sau la o piesă de teatru. Concluzia e simplă: în timp, marea masă a votanților va fi formată din cetățeni lipsiți de spirit critic, dezobișnuiți să mai gândescă cu mintea proprie, gata să adopte automat opinii aruncate de „formatori de opinie” în mass- media. Dar va fi o masă care va acționa pavlovian: din 4 în 4 ani se va duce hipnotic să voteze. Tinerii preferă să citească ziare sau reviste pentru că în România actuală cultura este profund descurajată. Intelectualul nu doar că nu mai are statutul de altădată, dar e văzut ca un zănatic- visător- romantic. Unul bântuit de idei suicidale: alegând să își urmeze vocația, se condamnă la o sinucidere lentă. Conferinţele susţinute de dumneavoastră au o latură nu doar teologică ci şi terapeutică, dacă o pot numi astfel. Mesajul transmis edifică. În conferinţa realizată anul acesta, în luna aprilie la Bacău, aţi vorbit despre Sfinţii Închisorilor. Deşi oamenii citesc sau aud diferite informaţii despre aceştia, unii se dovedesc în continuare plini de indolenţă. Ce părere aveţi despre cei nepăsători faţă de trecutul barbar al acestor sfinţi condamnaţi? Cum ar trebui să ne raportăm la vieţile acestor martiri din închisorile comuniste? - Ar trebui în primul rând să îi cunoaștem. Pasul acesta este cât se poate de simplu. S-a scris enorm în materie de memorialistică a închisorilor comuniste. Dar cărțile care înfățișează și explică din interior procesul reeducării sunt câteva. Aș menționa aici „Imn pentru crucea purtată” de Virgil Maxim, „Întoarcerea la Hristos” de Ioan Ianolide, „Mărturii din mlaștina disperării” de Dumitru Bordeianu și „Mărturii... mărturii” de Gheorghe Andreica. Din ele vor înțelege că atât călăii cât și victimele au fost angrenați nu într-o luptă politică, ci într-un război duhovnicesc. Au rezistat doar aceia care și-au pus ultimele speranțe în Hristos. Din închisorile comuniste au ieșit adevăratele noastre repere, care sunt ocultate atât de falsele modele care ocupă de la Revoluție încoace spațiul public, cât și de moștenitorii torționarilor, bine instalați „la butoane”. Mărturisitorii din temnițele comuniste sunt, deopotrivă, eroi ai neamului românesc și martiri ai lui Hristos. Noi, mirenii, ar trebui să vedem în mucenicii închisorilor comuniste prietenii cei mai buni pe care Dumnezeu ni i-a scos în cale. În marea lor majoritate ei au fost ca noi: oameni pătimași, care proveneau din lume, dar care au avut puterea ca într-un anumit moment să îl mărturisească pe Hristos. Sunt cei mai apropiați mijlocitori ai noștri la Dumnezeu. Cunosc mulți oameni care în momentele de încercare redeschid cărțile mărturisitorilor din închisorile comuniste și recitesc încercările inimaginabile prin care au trecut ei. În raport cu suferința lor, suferințele noastre, pe care noi tindem adesea, să le hiperbolizăm par mici, atât de mici... Sunteţi licenţiat în sociologie şi psihologie. Ce legătură există între aceste două ştiinţe şi Dumnezeu? - Nu există nicio legătură între sociologie și Dumnezeu sau între psihologie și Dumnezeu. Sunt oameni care vor să creeze legături între ele și Dumnezeu. De curând au apărut și psihologi în sutană. Ambele sunt produsele pozitivismului, care își are sorgintea în Auguste Comte (secolul XIX). Ele provin dintr-o epocă în care se credea că știința va explica totul, va elucida misterele, tainele metafizicii și ale religiei. Sunt de acord că poți vindeca un om printr-o metodă psihoterapeutică, dar mă îndoiesc profund de ideea că psihologia ar putea să ne mântuiască. Ba cred chiar că ar putea să fie un obstacol în plus în drumul nostru spre Hristos. Sunt paradigme diferite, ireconciliabile. Nu sunt de acord că Freud și Sfinții Părinți vorbesc despre aceeași realitate umană. Uneori mă întreb dacă nu cumva pătrunderea metodelor psihoterapeutice în naosul bisericii nu este tot o consecință a secularizării. Și pentru că în spațiul nostru spiritual funcționează cu precădere argumentul autorității, vă propun să medităm la aceste observații ale Cuviosului Sofronie Saharov. „Din nefericire, cei care confundă și îmbină viața duhovnicească cu psihanaliza au o poziție importantă în societate și părerea lor este prețuită”.„Bolile psihologice provin din două cauze: ori din trufie, ori din dorințe trupești neîmplinite, pe care omul le poartă în sine, în sufletul său”. „Există o diferență între psihologie și viața în Hristos. Psihologia încearcă să-l elibereze pe om de conștiința vinovăției, în timp ce viața în Hristos o trăim în durere, cu chin, din pricina depărtării noastre de Dumnezeu, și nu ne oprim pocăința până se va preface această durere”. „Părerile psihologiei, observațiile ei despre om sunt valoroase deoarece descriu faptul că pe lângă rațiune există și ceva mult mai adânc. Însă analizele psihologice sunt copilărești față de învățătura Părinților Bisericii, chiar și observațiile psihologiei sunt valoroase în măsura în care metodele terapiei pe care le oferă nu sunt rele. Psihanaliza nu-l vindecă pe om, ci mai mult îl tulbură”. „La omul bolnav psihic nu este afectat doar așa-zisul inconștient, ci și mintea, care este ochi al sufletului”. „Psihologia și psihiatria au o cu totul altă concepție și o altă simțire, complet diferite de învățătura ortodoxă, adică antropologia lor este complet diferită”. „ Când urmăm viața duhovnicească, nu mai avem nevoie de psihanaliză”. Mai recurg la un citat care ar trebui să ne pună serios pe gânduri, mai ales pe noi, psihologii din biserică: „Părerea conform căreia orice element psihic este și duhovnicesc și orice element duhovnicesc este și psihic este un pericol mortal. Există un mare pericol în a considera trăirile psihice ale oamenilor ca fiind stări duhovnicești. O astfel de părere este hulă față de Dumnezeu. Exact invers trebuie să se întâmple, adică trebuie să facem distincția între faptul că viața duhovnicească este ceva și viața psihică altceva”. Consideraţi că prin artă (literatură, muzică, pictură) îL putem mărturisi pe Dumnezeu? - Dostoievski l-a mărturisit pe Hristos în romanele sale (mă refer în speță la „Frații Karamazov”, „Crimă și pedeapsă”, „Idiotul”, „Demonii”, „Adolescentul”). În Serbia există o trupă rock a cărei sursă de inspirație o reprezintă scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Aţi avut momente când v-aţi gândit să renunţaţi la scris? - Da. Din varii motive. Unul ar fi că e esențial să te rogi, dar nu e esențial să scrii. Scrisul e doar important. În anumite domenii ne dorim să facem performanţă absolută şi implicit să ajungem la absolut. Ce îmi puteţi spune despre performanţă? Cum pot tinerii din ziua de azi să ajungă la dobândirea acesteia? - Cineva le-a propus tinerilor ca valoare supremă a vieții performanța. Fiecare domeniu își configurează spațiul și criteriile de performanță. Vă propun o altă întrebare: cum pot devenii tinerii de azi oameni de caracter? ,,Diavolul din pahar. Amintiri din iadul beţiei" - o carte care a stârnit în inimile multora un ataşament imbatabil, datorită modului în care este scrisă. Însă din păcate, unora le este foarte greu să se desprindă de vechile şi împovărătoarele patimi. Ce sfat aveţi la final pentru tinerii, încă prinşi în această luptă teribilă, covârşitoare? Credinţa poate fi definită în această situaţie ca fiind un medicament pentru vindecarea sufletului bolnav? - Să se arunce în brațele lui Hristos, căutându-L mai întâi în singurul loc unde poate fi găsit: în Biserică. Preluat de la georgianatofoleanu.blogspot.ro.

joi, 8 august 2013

Interviu cu Părintele Macarie Beșliu: „Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți!”, de Laura Breană și Aurel Șelaru

Singurul loc de unde vine adevărata putere a omului este pacea sufletului iar mulți, foarte mulți oameni care au rătăcit-o, încercați de greutăți, necazuri și dureri în lupta pentru existență s-au îndreptat, de-a lungul anilor, către singurul om de pe acest pământ care aveau credința că îi va putea ajuta: părintele Macarie. Oricine l-a întâlnit, oricine a stat de vorbă cu el a simțit că fiecare clipă petrecută cu el este specială. Oricine i-a cerut sfatul sau îndrumarea a înțeles, într-un fel sau altul, că puterea de a înlătura greutăţile şi de a merge înainte o găsim în noi înşine, chiar când totul în jur pare a ne fi ostil... Că orice om cu suflet credincios dobândește și pace sufletească. Că nimeni nu e singur în necazurile lui atâta timp cât îl poartă-n inimă pe Dumnezeu... Spre părintele Macarie s-au îndreptat tineri și vârstnici, bogați și săraci, oameni sănătoși sau bolnavi trupește ori sufletește, oameni care nu reușeau să mai găsească singuri calea spre liniștea interioară. Oameni disperați, deznădăjduiți, care nu mai puteau separa răul de bine, urâtul de frumos, credința de necredință... Oameni care au plecat apoi către case cu lumină și liniște în suflete, știind cum și unde să caute binele... Unora le e frică de părintele Macarie, fiind bine-știut faptul că din câteva priviri, acesta „te citește”. Despre simplitatea și adevărul profund al spuselor lui s-a dus buhul, creștinii îndreptându-se către el din orice colț al județului, al țării și nu numai... Când a fost izgonit de la Mănăstirea „Poiana Mărului”, clădindu-și, în vârful muntelui Muntioru din Vintileasca, Schitul „Muntioru”, oamenii l-au urmat. Mulți, tot mai mulți... Din ce în ce mai mulți! Este respectat, admirat, iubit, chiar venerat! Și noi, ca și atâtea alte mii de oameni înaintea noastră, am vorbit, deunăzi, cu bunul părinte Macarie. Acolo, în cămăruța lui modestă din Schitul Muntioru din Vintileasca, ridicat de el însuși departe de toate răutățile lumii, ne-a împărtășit câteva dintre convingerile sale. Reporter: Ce înseamnă sărbătoarea de astăzi (Schimbarea la Față - n.r.) și ce ar trebuie ea să însemne, practic, pentru oameni? Preotul Macarie: Sărbătoarea de astăzi este cel mai mare praznic pentru oameni, pentru noi, credincioșii. Este o schimbare din tulburările, din răul pe care îl avem asupra noastră, în bine, și să îi mulțumim lui Dumnezeu că are puterea de a ne schimba și a face lucruri plăcute lui. Toți care vin la acest praznic și pleacă de aici, spun că pornesc la drum ușurați și mulțumind lui Dumnezeu că i-a scăpat de răutatea ce o aveau în familie, răutatea ce o aveau în sufletul lor. Se luminează și devin adevărați credincioși. Rep: Ce credeți că înseamnă adevărata dragoste față de om? Este darul cel mai de preț pe care îl poate avea cineva? PM: Adevărat este că Dumnezu a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată puterea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea pentru aproapele tău este cel mai mare dar, a iubi pe cel drag, dar și pe cel care vrea să îți facă rău să îl iubești. Rep: Oamenii suferă din diverse motive, de boli, de traume sufletești. Cum se pot ei împăca cu suferința, ca să poată să meargă înainte? PM: Orice om are și suferință trupească și sufletească, dar se poate tămădui numai prin ascultare, post, rugăciune. Întotdeauna să aibă un duhovnic bun care să le dea sfaturi după boala și suferința pe care o are fiecare în parte. Rep: Atunci când suferința este mare, sunt oameni care se întorc cu spatele la Dumnezeu... PM: Da, sunt oameni care se întorc cu spatele la Dumnezeu, dar să știți că la o adică, atunci când au un mare necaz sau chiar în ceasul morții, strigă și ei la Dumnezeu să îi ușureze durerile pe care le are, indiferent de cine este. Rep: Părinte, suntem pe acoperișul Vrancei, suntem în inima munților străbuni. Ce îi atrage pe oameni de vin aici, sus, la mănăstire? PM: Aici, omul de rând, pelerinul își găsește liniștea sufletească și trupească. Simt ei că aici găsesc pacea interioară, liniște și mântuirea lui Dumnezeu. Rep: Este, părinte, locul acesta binecuvântat de Dumnezeu? PM: Da, dacă nu era era binecuvântat de Dumnezeu nu se făcea această mănăstire, această, așa cum îi zic vrâncenii, Cetate a lui Ștefan cel Mare. Rep: Cum ați pornit la construirea acesti mănăstiri? PM: La zidirea acestei mănăstiri am plecat cu curaj, dar gândul meu a fost că Dumnezeu cerându-i ceva, ne dă însutit și înmiit, dar au fost și credincioșii care au fost uniți și alături de mine. Toată Vrancea, toți donatorii de peste tot din țară și din colțurile îndepărtate ale lumii m-au ajutat să fac acest sfânt lăcaș. Rep: Părinte, de unde ați plecat? Cine v-a dat semnul, cine v-a călăuzit pașii aici? PM: Prima dată am fost îndoit, pentru că la noi era iarbă (Poiana Mărului - n.r.), iar aici era zăpadă. Dar am venit aici (la Muntioru, Vintileasca - n.r.) și am căutat terenul. În drumul meu spre mănăstire am auzit un glas care m-a întrebat: „Vrei să faci mănăstire? Fă-o, tu ești temelia!”. Și de atunci, mulți credincioși, chiar mii, cum au fost și la sfințire, au venit, s-au odihnit și au comunicat cu Dumnezeu pe acest munte. Rep: Părinte, drumul este unul anevoios până aici. Oamenii vin, unii ajung până sus la mănăstire, iar alții se întorc din drum. Este pentru ei un semn? O greutate pe care nu o pot trece? PM: Da, adevărat este că drumul e greu, dar pentru cine are dragoste de Dumnezeu niciodată nu este greu. Unii, care au putere și credință, vin și șed aici și se tămăduie, și pleacă și nu mai suferă de nimic... Ceilalți, care se întorc, sunt slabi în credința lor și dau înapoi. Nu este nimic fără Dumnezeu! Rep: Ce le spuneți oamenilor de rând, simplilor creștini, care este mesajul dumneavoastră către ei? PM: Mesajul meu către toți credincioșii și către cei care au venit aici și s-au rugat este ca întodeauna să ierte pe cei ce le-au greșit, să iubească pe cel pe care încă nu îl iubește și să se roage pentru cel care-l blestemă sau chiar îl și bate. Să se roage pentru el. Pentru toți... Rep: Oamenii de peste tot vă iubesc, vă apreciază, vă respectă și vin aici cu dragoste sau teamă. Reușesc să comunice cu divinitatea când ajung aici la Muntioru? PM: Vin oameni de peste tot... Unora le este frică să intre la mine, se tem. Le-am zis să nu le fie frică... iar ei spun că le este frică pentru că... Toți au venit pe acest munte cu multă dragoste și când m-au văzut, au simțit ceva în sufletele lor... După ce am stat de vorbă au plecat cu o bucurie mare. Oricine a venit cu o durere, cu o întrebare, le-am dat un sfat ce să facă și să se îndrepte, să urmeze calea bună și să fie plăcuți în fața lui Dumnezeu. Rep: Este comunicarea cu Dumnezeu mai aproape de ceruri aici? PM: Da, chiar și fiul lui Dumnezeu, atâtea porunci și legi câte a dat, dar chiar și în ceasul morții s-a dus deoparte și s-a rugat. Pe de-a rândul, în orice mănăstire, în orice biserică e rugăciune, dar pentru credincioșii noștri, chiar eu singur simt că e mult mai bine în pustie. Rugăciunea este mult mai puternică în chilia ta închisă, că spune mântuitorul: închide ușa ta și te roagă. Rugăciunea este mai aparte la mănăstiri, mai în munți... Chiar venind pe drumul de la Vintileasca, prin pădure, până la Muntioru pe jos, zicând rugăcinea de acolo până aici, ea este cu adevărat primită... și doar așa se pot deschide porțile Raiului. Preluat de la Monitorul de Vrancea.

luni, 5 august 2013

O noua viata

Ma numesc Claudia, am 40 de ani si sunt din Arad. Cu bucurie, incerc sa impartasesc si eu o mica parte din minunile pe care am avut bucuria sa le traiesc, desi nu sunt foarte priceputa la cuvinte. In vara anului 2011 m-am imbolnavit de o boala foarte rara numita torticolis spasmodic. Aceasta boala cumplita a facut din mine o leguma, deoarece nu ma mai puteam tine pe picioare, iar capul imi cadea intr-o parte. Dupa o serie de tratamente lungi si costisitoare situatia mea nu s-a imbunatatit aproape defel. Singura mea speranta era in Bunul Dumnezeu si in Sfantul Nectarie, al carui acatist am inceput sa il citesc zilnic. In tot acest timp, sotul meu cauta informatii pe net despre aceasta boala. Minunea s-a intimplat chiar in Vinerea Mare cand eu ma rugam cu lacrimi la Domnul nostru Isus Hristos sa ma ajute. In timpul rugaciunii, mi s-a parut ca vad chipul Mantuitorului. In clipa acea am simtit o liniste si o bucurie inexplicabila. La scurt timp, a intrat in camera unde eu eram sotul meu, care mi-a spus ca a gasit pe net site-ul unei clinici din SUA care trateaza aceasta boala nemedicamentos, prin recuperare fizica, masaj si dieta. In acea clipa am stiut ca aceasta este calea pe care trebuie sa o urmez. In toata perioada de recuperare, care a durat aproape un an de zile, sprijin pentru mine a fost Bunul Dumnezeu, Mantuitorul nostru Isus Hristos, Maica Domnului, Sfantul Nectarie, Parintele Arsenie Boca, Sfantul Teodosie si nu in ultimul rand familia mea, care m-a sustinut si ma sustine in continuare si carora vreau sa le multumesc. In tot acest timp eu m-am schimbat foarte mult, relatia mea cu sotul si copilul meu s-a imbunatatit, iar acum, desi nu mai am un loc de munca suntem o familie fericita. Multumesc Bunului Dumnezeu si sfintilor sai pentru toate minunile din viata mea. O alta minune pe care Bunul Dumnezeu m-a invrednicit sa o traiesc s-a intimplat in vara anului 2012, cand am fost impreuna cu familia mea, la manastirea de la Prislop pentru a ma inchina si ai aduce multumiri parintelui Arsenie Boca. Asteptand sa ajung la mormant pentru inchinare am observat un barbat, care se deplasa foarte greu prin multime si avea capul intr-o parte. Dupa ce m-am inchinat am plecat in cautarea acelui barbat care suferea de aceeasi boala ca mine de sase ani de zile. Eu i-am spus despre tratamentul pe care l-am urmat si vreau sa spun ca acel om azi este recuperat partial si a primit din nou incredere si speranta. Pe aceasta cale vreau sa multumesc parintelui Arsenie Boca si Bunului Dumnezeu care a facut posibila intalnirea noastra si a redat speranta unui om care si-a pierdut-o cu multi ani in urma si mie bucuria de a fi sprijin moral pentru cineva aflat in suferinta. Acum cateva zile imi doream mult o iconita cu Sfantul Nectarie, practic ceream prin rugaciune un semn de la sfantul. Socrii mei au plecat intr-un pelerinaj in Grecia pentru a vedea mai multe manastiri. I-am rugat sa caute iconita cu Sfantul Nectarie. Azi am primit telefon de la ei si mi-au spus ca au gasit iconita pe care mi-o doream. Cu aceasta ocazie multumesc Tatalui Ceresc si tuturor sfintilor sai pentru ajutor si il rog pe Bunul Dumnezeu sa ma ajute in continuare atit pe mine cat si pe cei care ii cer ajutorul, caci scris este „nu cere-ti ajutor de la oameni ci de la Dumnezeu”. Asa sa ne ajute Bunul Dumnezeu. (Claudia P.)