miercuri, 2 noiembrie 2011

Invitaţie eveniment "Aromânii. Poveşti de ieri şi de azi"- Proiect Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne, 6 nov. 2011, terasa " La Copac”Proiect Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne vă invită duminică, 6 noiembrie 2011, la o zi aromânească la barul "La Copac", Pitar Moş nr. 23, începând cu orele 12.00.


Aromânii. Poveşti de ieri şi de azi

Fiecare obiect aromânesc îşi are povestea. Paftaua, năframa, brâul vorbesc despre cei care le purtau, despre neamul, bogăţia şi câte se petrecuseră în trecutul lor. Fiecare familie de aromâni îşi are istoria ei, care circulă de epoci de la o generaţie la alta, până azi. Cât timp istoriile vechi se estompează treptat şi devin aduceri aminte, altele noi le iau locul, în dorinţa de a vorbi despre un Aromân de Azi.Duminica aceasta, 6 noiembrie, la barul La Copac se împletesc poveştile de demult ale aromânilor cu cele de azi în expoziţii de obiecte de colecţie, veşminte, fotografie şi pictură cu tematică aromânească. La ora 19.00 se va proiecta trailerul unui documentar în lucru care vorbeşte despre poveştile grupului de cântăreţi aromâni fârşeroţi din Cogealac. Cât timp te vei delecta cu mâncare tradiţională aromâneascâ, vei putea deschide file cu momente şi întâmplări de viaţă aromânească.


Vă aşteptăm cu drag, cu povestiri şi plăcinte calde!


Din program

Expoziţie de pictură- Mariana Bileca Constantinescu, Laura Armeanu

Expoziţie de fotografie- Iulian Ignat

Proiecţie trailer de prezentare documentar în lucru "Iho" – Proiect Avdhela şi ViraFilms (ora 19.00)

Expoziţie de obiecte şi straie aromâneşti vechi- Proiect Avdhela, Tiberiu Răsădeanu

Basme, poveşti, povestiri- Proiect Avdhela

Mâncăruri tradiţionale aromâneşt- Elena Vlahbei

În concert: Vanghele Gogu


***Armâńil'i. Isturii di vâr' chiro şi di azâ

Cathi lucru armânescu ş-ari pârmithlu a lui. Ciuprachea, lâhurea, bârnulu azburăscu di aţel'i cari li purta, di taifâ, aveari şi câti s-avea faptâ tu isturia a loru. Cathi fumeal'i di Armańi ş-ari isturia a l'ei, ţi urdina di eti di la unu bârnu la alantu, până azâ. Câtu chiro isturiili vecl'i s-aştergu pi-ayalea şi s-prifacu aduţeri aminti, alti noauâ li l'ea loclu, cu vreari s-azburascâ di Armânlu di Azâ.

Dumânica aestâ, 6rlu di Brumaru, la hanea La Copac s-ampâltescu pârmithili di vâr' chiro a Armâńiloru cu aţeali di azâ tu expoziţii di lucri, strańi, cadri şi picturâ cu harizmâ armâneascâ. La sihatea 19.00 va si-aspunâ unâ cumatâ video di la unu documentaru ţi azburaşti di isturiili a Armańiloru Fârşiroţ cântâtori di Cogealac. Cât chiro va ti hârseşţâ cu mâcări armâneştâ, va s-poţ s-dişcl'idz frândzâ cu sticuri di banâ armâneascâ.

V-aştiptămu cu pârmithuseri şi piti caldi!
--

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu