luni, 21 iunie 2010

Revista Atitudini, nr 11Din cuprins:
Arhi­man­dritul Cleopa Ilie, o can­dela aprinsa in intuneric, de Ieromon­ahul Cosma
Ade­varata cugetare dog­mat­ica a par­in­telui Ilie Cleopa si rastal­macir­ile ecu­menis­tilor — inter­viu cu par­in­tele Iachint (ucenicul de chilie)
Rugaţi-va, rugaţi-va sa nu cadeţi in ispita inse­larii! (inter­viu cu Par­in­tele Justin Parvu)
Un epis­cop mar­tur­isi­tor, mar­t­i­rizat de bol­se­vici — Eroul mar­tir Ermoghen, Epis­cop de Tobolsk
Tal­cuire cutremu­ra­toare la Apoc­alipsa, de Sf. Ermoghen de Tobolsk
Peri­colul monofizis­mu­lui, de Arhi­man­drit Justin Parvu
Despre erezia papis­taseasca — raspuns la Epis­tola papei Pius al IX-lea, catre rasariteni
Chem­trails – chim­i­cale si microbi din avion, de Ioan Vla­d­uca
Vai voua, ecu­menisti fatar­nici!, de Hristu K. Livanos
Mon­santo — con­tro­ver­sata „fab­rica” de organ­isme modi ficate genetic, de fratele Teodor
Cine a provo­cat criza? Cine ne da «soluţia»?, de Sacc­siv
Cuvinte pen­tru viata duhovniceasca, de vorba cu Par­in­tele Oprea Craciun
Pred­ica la duminica sin­odu­lui I ecu­menic, de Pr. Mihai Andrei Aldea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu